Soko

(trad. Senegal - Biro Diakhaté)

  re li re li re li re li re li re li re li re li re li re li re li re li
Intro Trommel w          
Intro Djembé                   o o  
1. Trommel o v   v   o v   o v   o v v   o v   o v  
2. Trommel v v v   v v v   v v v   v v v  
3. Trommel o v v v o v v v o v v v o v v v
Doundoum o   v   v   o o   o o   o   v   v   v     o o  
Doundoum Variationen o   v   v   o o   o o   o   v   v v v   o o  
o   v   v   o o o o   o   v   v   v v o  

© 2000 mail@djembee.de

home/inhalt/index